Özel Yazılım Geliştirme

Standartta yer alan yazılımların ihtiyacınıza çözüm olmaması durumunda başvuracağınız yol Özel Yazılım Geliştirme çözümlerinden yararlanmak olacaktır. Kurumsal firmalar ya da tahmininden hızlı büyüme gösteren firmalar, belirli kısımları yönetmekte sorun yaşamakla birlikte bu tanımı hayatlarına almıştır.

Özel Yazılım Geliştirirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Özel yazılımların temelini sağlam tutmak adına yapılması gereken öncelikli iş ne amaçlandığının belirlenmesidir. Standartta ya da hazır yazılım çözümlerinde size yetersiz gelen ya da fark yaratmak adına tamamen karlılık amacı güderek yeniden başlanacak bir yazılım süreci ilk olarak ulaşılacak hedefin belirlenmesinden geçer. Yazılım beraberinde teknolojinin de nimetlerini getireceğinden, yazılacak olan yeni web yazılım uygulamasının size ekstra maliyetler ile sunulmaması çok önemlidir. Eğer amaç; maliyetleri düşürüp küresel piyasada karlılığı arttırmak hedefine ulaşmak ise, bunun için yapılacak olan yazılım yatırımın yeni maliyetler ile size sürprizler oluşturmaması gerekir.

Yenilikçi ve amaca uygun yazılım çözümüne ulaşmak için profesyonel bir ekip ile gereksinimlerin belirlenmiş olması gerekir. Tam ve net olarak belirtilen hedeflere ulaşmak için belirlenecek olan yol haritası, yazılımcı ekibin hızlı ve kesin sonuca ulaşmasında zaman ve kalite karlılığı olarak size geri dönüş yapacaktır. Çizilen gidişata uygun yazılımın gerçekleşmesi sonrasında deneme ile geçerliliği ispatlanmış, size uygun çözümlere ulaşmanız sağlanacaktır. Bundan sonraki aşama da, çözümün sizin talepleriniz de işlevsellik kazanması kısmına yani kullanım kısmına geçilecektir. Yeni gerçekleşen bir yazılım ile işe başlayacak olanlara gerekli olan kurulum ve kullanım desteği tam zamanlı olarak sağlanmalıdır. Süreç içerisinde kullanıcının yaşayabileceği her sorunun önceden çözümünün üretilmiş olması ve bu çözümün zaman kaybı olmadan kullanıcıya sunulması süreklilik açısından oldukça önemlidir.

özel yazılım geliştirme

Sektörün içerisinde bunduğumuz sürenin bize sağladığı deneyim ile sizlere amacınıza uygun özel yazılım çözümleri üretmekteyiz. İhtiyaçlarınızın, bu ihtiyaçlarınızın karşılanamadığı alanların ve ulaşmak istediğiniz hedeflerin tamamına hâkim olmamız sizler için avantaj bizler için de kolaylık sağlayacaktır.

Siz de derdinizi anlatmak yerine derdinize anlayıp size çözüm anlatan birileri ile iş bitirici çözümler üzerine detay konuşmayı düşünenlerdenseniz, biz sizler için her geçen gün yenilenen ve büyüyen ekibimiz ile sizleri bekliyor olacağız.

Özel Yazılım Nedir?

Özel yazılım şirketlerin ihtiyaç duyduğu tüm işlemlerin yapılabilmesi için onlara özel olarak tasarlanması anlamına gelir. Piyasada çok genel hatlarla iş dünyasına hizmet edebilecek programlar bulunmaktadır.

Ancak bu programların firmaların çalışma sistemlerine entegre edilmesi genel olarak çok zahmetli bir iş olduğu için bunun yerine firmalara özel çalışılmış yazılımlar mantıklı birer seçenektir. Genel kullanıma sunulan programlar sizin firmanızın ihtiyaçlarına cevap veremeyebilir, ya da içerdikleri gereksiz özellikler size hitap etmeyebilir.

İşte bu gibi anlamsız yorucu süreçlerle zaman kaybetmek yerine tamamen firmanın ihtiyaçları doğrultusunda üretilmiş, geliştirilebilen yazılımlar iş dünyasında avantaj yakalamak, maliyetleri düşürebilmek için önem kazanır. İhtiyaçlar gözetilerek en doğru yazılım sizin için üretilebilir.

Özel Yazılım Fiyatları Ne Kadar?

Özel yazılım oluşturulma sürecinde çok fazla zamana ihtiyaç duyar. Analizle başlayan bu süreç en son üretilen yazılımın test edilmesi ile sonuçlanır. Bu aralıkta birçok işlem ardışık olarak yapılır. Bu nedenle birçok değişken süreç yazılımın fiyatına etki eder.

Sektörde özel yazılımlar için genellikle işin analizinin yapılması, ihtiyaçların belirlenmesi, yol haritası, testler olarak süreçler netleşince belli olmaktadır. Bu durumda fiyat tüm işleri kapsayacağı için kullanıcıya ekonomik bir seviyede yansıyacaktır.

Ancak şunu da unutmamak gerekir ki özel olarak üretilen yazılımlar standart hizmetler için kullanılana oranla daha pahalıya mal olabilir. Yine de en iyi hizmet alınacağı için tercih edilmelidir.

Özel Yazılım Firmaları

İhtiyaçlarınızı belirlemeyle işe başlayacak olan özel yazılım firmaları çok detaylı olarak çalışmalarını sürdürür. Özel yazılımlar çok fazla detay içerebileceği için gerçekten işinde uzman kişiler tarafından yürütülmelidir.

Özel yazılımı talep eden firmanın ihtiyaçları doğrultusunda çoklu kullanım mümkün olabileceği için firmalar bunların hepsini karşılayabilecek bir yazılım geliştirirler. Örneğin üretim yapan bir fabrikada ham maddenin girişinden ürünün kargolanmasına kadar tüm sistem özel bir yazılımla kontrol edilebileceği gibi aynı zamanda muhasebe süreleri içinde bir yazılım gerekli olabilir.

İşte tüm bunlara hitap edebilecek uzmanlık alanı gerekeceği için firmalar hepsini bulundururlar. Hatta bu firmalarda sadece ihtiyaçları belirleyebilmek için özel analiz uzmanları da görev alırlar.

Web Uygulama Geliştirme

Özellikle kısıtlı kaynakların verimli şekilde kullanılması amacı ile web uygulamalar geliştirilmiştir. Temel olarak kaynakta çalışan ancak açıldığı bilgisayarda yazılım olarak çalışmayan web uygulamalar bugün çağrı merkezi sektöründen e-ticaret sitelerine kadar birçok alanda yaygın şekilde kullanılmaktadırlar.

Web tasarımından farklı olarak verilerin kaynakta kullanılmasını, bulut aracılığı ile yayımının yapılmasını da içeren birçok özel teknik alanda çalışmayı gerektirir. Ayrıca sitemi işle halde tutmak için sürekli sunucuların kontrol edilmesi, bununda özel yazılımlar aracılığı ile yapılması gerekmektedir.

Ancak tüm bu detaylarla birlikte doğru şekilde planlanıp yayına alınan web uygulaması kullanıcılar ve yayıncı tarafından birçok sorunu ortadan kaldırabilmektedir.

Masaüstü Yazılım Geliştirme

İşletmelerin ya da bireysel kullanıcıların ihtiyaç duydukları yazılımların son kullanıcının bilgisayarında onun kaynaklarını kullanarak çalışmasına neden olan yazılım türüne masaüstü yazılım denilmektedir.

İstenen fonksiyonların yerine getirilmesi için geri planda kendisi çalmaya devam edebilen, raporlama, analiz gibi konularda son derece hızlı veri üretebilen, otonom şekilde çalışan bu yazılımlar çalışacakları kaynak verimli ise çok büyük avantajlar sağlarlar.

Ayrıca binlerce işlemi aynı anda yapabilmeleri nedeni ile bir kez devreye alınmaları işlerin otomatik şekilde yürüyebilmesi için yeterli olacaktır. Sistem kapatılmadığı sürece çalışmaya devam ederler. Gelişim aşamaları uzmanlık seviyesinde programlama becerileri gerektirir.

Kurulmaları için setuplarının son bilgisayara yüklenmesi gereklidir.

Şirketlere Özel Yazılım

Dijitalleşen dünyada her geçen gün şirketlerde bira daha fazla dijitalleşmeye devam etmektedirler. Bu durum ürünlerinin takibi, üretimi, müşteriye ulaştırılması vb. gibi konularda yazılımlar kullanmayı zorunlu hale getirmektedir.

İşleyiş için gerekli olan işlemlerin takip edilesi yazılımlar tarafından yapılmaktadır. Piyasada birçok sektör için temel kullanım ihtiyaçlarını karşılayabilen yazılımlar bulunmaktadır ancak bunlar ihtiyaca doğru şekilde hitap edemeyebilirler. Bu nedenle şirketlerin ihtiyaçları analiz edilerek kendi kullanımları için özel olarak yazılımlar geliştirilir.

Kullanımı kendi yapısını uygu olduğu için şirkete rakiplerin önüne geçebilecek bir takım avantajlar sağlar. Ve işin gelişimine bağlı olarakta yazılımda geliştirilebilir. Gelişime açık olan bu yazılılar şirketlerin sağlam yapısına katkılar sağlar.