B2B Web Yazılım (E-Ticaret)

“Business to Business” (Şirketten Şirkete) kavramı, şirketlerin kendi aralarında ürün ya da hizmeti son kullanıcıya ulaştırmadan yapacakları ticaret anlamına gelmektedir. Firmaların farklı firmalara, kendi bünyelerindeki bayi ağlarına ve toptancı-perakendeci ilişkilerin B2B yazılımları en sık kullanılan yöntemdir.

B2B Web Yazılımına Neden İhtiyaç Var?

B2B yazılımlar üzerinden yapılan ticari 3 farklı başlık altında toplamak gerekir, birincisi; Hammadde Ticareti olacaktır. Hammadde alımı için kullanılacak olan B2B sistem de; üretici firmanın üreteceği mal için geresinim duyacağın hammaddeler sağlanması esası vardır. Bu alımın gerçekleşebilmesi için kurulan ağ B2B yazılımları ile gerçekleşir. İkincisi ise, operasyonel nedenlere bağlı kurulacak olan ticarettir. Bu kapsamda işletmenin ihtiyacı olan operasyonel süreç yönetimine bağlı konular ile ilgili destek alması amaçlanır. Örnek verecek olursak; üretim yapan bir işletmenin üretim ya da muhasebe bölümü organizasyonun sağlanması için alınacak olan programları sunabilir. Üçüncü ve son olan kısımda ise; toptancı-perakendeci ağını ele alabiliriz. Bu kapsam da ise; zincir marketler ya da bayilik ağı ile çalışan firmaların alt yapılarına yaptıkları satışı B2B ticaret kapsamında değerlendirmeliyiz.

Günümüzde aslında çok sık kullanılan fakat adının B2B sistem olduğunun bilinmediği bir düzeyde bu ticaret şekli kullanılmaktadır. Özellikle farklı ülkelerden yapılacak olan alımlar konusunda ya da tedariğin sağlanması konusunda B2B sistemler şirketler açısından hayati önem taşımaktadır. Kendi bünyesi içerisinde bu sistemi kullananlar dışında, global çapta bu sisteme dahil olmak da bu hayati önemi destekleyici unsur olarak görülmektedir. B2B platformlar üzerinden alımlar ve satışlar konusunda teklif verme, teklif alma, ürün ya da hizmet tanıtma fırsatı sunarlar. Fiyat ve ürün özelliği karşılaştırması yapabilme şansı tanınan bu platformlar, ticaretin gelişmesi ve nitelik kazanması açısından oldukça önemlidir.

B2C sistemlerde olduğu gibi B2B sistemlerde de kullanım kolaylığı ve işlevsellik oldukça önemlidir. <strong>B2B Yazılım Geliştirme</strong> hizmeti kapsamında, hem kullanıcılar hem de müşteriler açısından ulaşılabilir ve kolay kullanım büyük önem arz eder. Medyacode ayrıcalığı ile edineceğiniz B2B sitelerinizde; ürünlerinize ait gerekli tüm detayları; stok, sipariş ve tedarik bilgilerini kolayca edinebilir, satış ve müşteri bilgilerini kolayca depolayabilirsiniz.

b2b web yazılım

B2B Yazılım Nedir?

Türkçeye üreticiden üreticiye şeklinde çevrilebilecek olan bu terim üretici ile üretici arasında yapılan ticaretin kısa ismidir. Burada üretimini yaptığı ürünün tüm detaylarını aktaran ilk üretici ürününün başka alanlarda faaliyet gösteren firmalar tarafından alınması için ürünün pazarlar.

Bunu bir örnekle şöyle açıklayabiliriz: Etil alkol üretimi yapan bir firma dezenfektan yapımı için, alkollü içecek üretimi için, ya da boya sektöründe kullanılması için ürünlerini satabilir. Yani yarı mamulü ürün son ürün üretimi için kullanılır. İşte bu alışverişin yapılacağı platformları yayına alabilmek için özel yazılımlar üretilirler.

E-ticaretin toptan modeli olarak adlandırmak daha doğru olacaktır.

B2B Yazılım Fiyatları Ne Kadar?

B2B bir ticaret modeline verilen isimdir. Özel olarak bu alana yönelik olarak yazılım geliştirilmesi ihtiyaç duyulan özelliklere göre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle fiyatlandırma birçok değişkeninin etkisi ile değişebilir.

B2B ticareti ile ilgilenen firmalar ürünleri için listeleme faaliyetlerine çok önem vermektedirler. Ayrıca ürünlerin tüm detaylarını yayınlayabilecekleri bir siteye ihtiyaç duydukları için yapılacak olan çalıma hayli geniş olmak zorundadır.

Ödeme ve sipariş takip gibi özel taleplerinde yerine getirilmesi ek birer çalışmaya ihtiyaç duyacağı için fiyat değişebilir. Bazen mevcut bir modülün üzerinde yapılacak temel değişiklikler iş göreceği için yeni ir site için çalışma yapaya gerek kalmayacaktır ve maliyet düşecektir.

B2B Yazılım Firmaları

Firmalar gelişen ticari yapılara hizmet sağlayabilecek yeterlilikte yapılara dönüşmektedirler. E ticaret konusunda uzmanlığını üst seviyelere taşıyabilen firmalar B2B ticaret modüllerinde de yazılımı en iyi şekilde işleyebilmesi için tasarlayıp hayata alabilirler.

Bunun için birçok farklı disiplinden uzmanın bir araya gelmesi firmanın gücünü ve yapacağı işlerin sağlamlığını sağlar. Yazılımına özel olarak dikkat edilmesi gereken alanlar bulunmaktadır. Bunlar genellikle ürünlerin sıralanması ve detaylarının aktarılması yönündedir. Ayrıca ihtiyaç durumlarına göre bir ada birden çok ödeme alma sistemi yazılıma entegre edilebilir.

Eğer firma talep ederse kullanıcılarına özel yetkiler sağlayacak geliştirmeler de yapılabilir.

B2B Yazılım Geliştirme

Yazılımın içinde ayrı bir yeri olan e ticaretin özelleşmiş bir alanıdır B2B. Bu alanda daha önce e ticaret konusunda deneyim kazanmış uzmanlar özel olarak çalışırlar.

Yazılım bu sitelerde normal web sitelerinden farklı olarak hem ara yüz hem de ticari modül olarak tasarlanır. Uzmanlar gerekli durumlar için ödeme alınabilecek V pos hizmetlerinin siteye eklenmesini ve sağlıklı şekilde çalışabilmesini sağlarlar. Gerekmesi halinde satılı yapılan temel malzemenin üretim aşamalarından kesitlerde siteye eklenebilir. Müşteri isteği sitenin ve yazılımın oluşmasında en büyük etmen olarak arşımıza çıkar.

Sitelerin sürekli güncel tutulması da ayrı bir çalışma konusudur. Yazılımcılar bunu baştan ön görerek işlemlerini buna göre planlarlar.